Regulamin

Określa zasady korzystania przez Klientów z usług LYFE

1.§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług świadczonych przez LYFE.
 2. Użyte w REGULAMINIE terminy oznaczają:
 3. LYFE – oznacza Justynę Danielewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LYFE Justyna Danielewicz z siedzibą w Poznaniu (61-645), os. Zwycięstwa 8/131, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 9721119606, będącą podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio na rzecz KLIENTA;
 4. STRONA – oznacza zarówno LYFE jak i KLIENTA;
 5. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
 6. CATERING DIETETYCZNY – oznacza usługę oferowaną przez LYFE obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA pięciu (5) gotowych posiłków przeznaczonych do spożycia obejmujących:
 7. śniadanie,
 8. II śniadanie,
 9. obiad,
 10. podwieczorek,
 11. kolacja,

a w przypadku WARIANTU SPORT 3500 kcal sześciu (6) posiłków przeznaczonych do bieżącego spożycia obejmujących:

 1. śniadanie,
 2. II śniadanie,
 3. obiad,
 4. posiłek bezpośrednio po treningu,
 5. posiłek 2 godziny po treningu,
 6. kolacja.
 7. SOKI OCZYSZCZAJĄCE – oznacza usługę oferowaną przez LYFE obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA sześćiu (6) gotowych soków oczyszczających przeznaczonych do spożycia.
 8. USŁUGA – oznacza łącznie CATERING DIETETYCZNY i SOKI OCZYSZCZAJĄCE lub każde z nich z osobna
 9. KALORYCZNOŚĆ SOKÓW OCZYSZCZAJĄCYCH: SOKI OCZYSZCZAJĄCE dostępne są w następujących wariantach do wyboru:
  1. Fall in love 1300 kalorii,
  2. Love 1000 kalorii,
  3. Addicted 800 kalorii,

 10. KALORYCZNOŚĆ CATERINGU DIETETYCZNEGO – CATERING DIETETYCZNY dostępny jest w następujących wariantach do wyboru:

a) Dieta redukcyjna w wersji:

 1. 1000 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 2. 1300 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 3. 1600 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 4. 2000 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),b) Dieta stabilizacyjna w wersji:

 1. 1300 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 2. 1600 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 3. 2000 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),
 4. 2500 kcal (BASIC, VEGAN, VEGE+RYBA, GLUTEN FREE, GLUTEN FREE+VEGAN,GLUTEN FREE+VEGE+RYBA),

c) Dieta sportowa w wersji:

 1. 2000 kcal (BASIC, GLUTEN FREE)
 2. 2500 kcal (BASIC, GLUTEN FREE)
 3. 3500 kcal (BASIC, GLUTEN FREE)

d) Dieta indywidualna (USŁUGA spersonalizowana, na specjalne zamówienie KLIENTA);

 1. ADRES – oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA przy składania ZAMÓWIENIA, pod który LYFE realizował będzie dostawę USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;
 2. WWW.LYFE.PL - oznacza serwis internetowy prowadzony przez LYFE, dostępny pod adresem elektronicznym www.lyfe.pl, za pośrednictwem którego KLIENT, po utworzeniu KONTA KLIENTA może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;
 3. DANE KLIENTA – oznacza dane podane przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA obejmujące: imię i nazwisko, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
 4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 5. KONTO KLIENTA – oznacza konto użytkownika założone przez KLIENTA w portalu WWW.LYFE.PL;
 6. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez LYFE;
 7. ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez LYFE, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z § 2 REGULAMINU;
 8. TEREN DOSTAWY – oznacza granice administracyjne miast: POZNAŃ, WROCŁAW i WARSZAWĘ, na terenie których dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie.
 9. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, który zamieszczony jest na WWW.LYFE.PL.

2.§ PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. KLIENT może składać ZAMÓWIENIE w następujący, wybrany przez siebie sposób:
 2. za pośrednictwem KONTA KLIENTA utworzonego w portalu WWW.LYFE.PL, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;
 3. mailowo na adres odpowiadający poszczególnym miastom:
 4. POZNAŃ: catering.poznan@lyfe.pl
 5. WROCŁAW: catering.wroclaw@lyfe.pl
 6. WARSZAWA: catering.warszawa@lyfe.pl

podając DANE KLIENTA, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;

 1. telefonicznie pod numerem telefonu odpowiadającym poszczególnym miastom:
 2. POZNAŃ: + 48 501 110 077,
 3. WROCŁAW: + 48 531 110 094,
 4. WARSZAWA: + 48 577 170 522,

podając DANE KLIENTA, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.

 1. ZAMÓWIENIA składane w sposób opisany w § 2 pkt 1 ust. 2 (mailowo) i 3 (telefonicznie) przyjmowane są przez LYFE w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, co oznacza, że ZAMÓWIENIE złożone poza ww. godzinami będą przyjmowane przez LYFE w kolejnym dniu roboczym.
 2. KLIENT otrzymuje od LYFE każdorazowo potwierdzenie złożenia ZAMÓWIENIA, bez względu na sposób jego złożenia. Potwierdzenia wysyłane są przez LYFE wyłącznie drogą mailową z adresu email odpowiadającego poszczególnym miastom: POZNAŃ: catering.poznan@lyfe.pl, WROCŁAW: catering.wroclaw@lyfe.pl, WARSZAWA: catering.wroclaw@lyfe.pl na adres mailowy KLIENTA.
 3. W ramach jednego ZAMÓWIENIA KLIENT może zamówić dostawę CATERINGU DIETETYCZNEGO obejmującą od 1 (minimalnie) do 31 dni (maksymalnie).
 4. W ramach jednego ZAMÓWIENIA KLIENT może zamówić dostawę SOKÓW OCZYSZCZAJĄCYCH wyłącznie w następujących pakietach: 1 (minimalnie), 3 lub 5 (maksymalnie) dni.
 5. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA przez LYFE jest:
 6. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego za pośrednictwem WWW.LYFE.PL (zgodnie z pkt. 1 ust. 1 powyżej) – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na WWW.LYFE.PL;
 7. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego drogą mailową (zgodnie z pkt 1 ust. 2 powyżej) – podanie w treści wiadomości DANYCH KLIENTA;
 8. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego telefonicznie (zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej) – podanie przedstawicielowi LYFE DANYCH KLIENT.
 9. Realizacja ZAMÓWIENIA przez LYFE na terenie POZNANIA:

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności za pobraniem oraz płatności on-line]

 1. w przypadku, gdy ZAMÓWIENIE zostanie złożone przez KLIENTA w danym dniu roboczym, do godz. 10.00, jego realizacja może rozpocząć się już w kolejnym dniu roboczym lub w innym dniu wyznaczonym przez KLIENTA
 2. w przypadku, gdy ZAMÓWIENIE zostanie złożone przez KLIENTA w danym dniu roboczym, po godz. 10.00, jego realizacja rozpocznie się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia ZAMÓWIENIA

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności przelewem]

 1. ZAMÓWIENIE rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze pozaksięgowaniu przez LYFE pełnej wpłaty lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez LYFE od KLIENTA potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowy: catering.poznan@lyfe.pl
 2. Realizacja ZAMÓWIENIA przez LYFE na terenie WARSZAWY i WROCŁAWIA:

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności za pobraniem oraz płatności on-line]

 1. w przypadku, gdy ZAMÓWIENIE zostanie złożone przez KLIENTA w danym dniu roboczym, do godz. 24.00, jego realizacja rozpocznie się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia ZAMÓWIENIA

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności przelewem]

 1. ZAMÓWIENIE rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze pozaksięgowaniu przez LYFE pełnej wpłaty lub po otrzymaniu przez LYFE od KLIENTA potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowy właściwy dla danego miasta.2.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 powyżej, w sytuacji gdy ZAMÓWIENIE nie będzie mogło zostać zrealizowane przez LYFE w dniu wskazanym przez KLIENTA, LYFE poinformuje niezwłocznie o tym fakcie KLIENTA, jednakże nie później niż w ciągu 24 h licząc od chwili złożenia ZAMÓWIENIA. W takim przypadku LYFE zwróci ewentualną otrzymaną od KLIENTA kwotę pieniężną za niezrealizowane ZAMÓWIENIE. Zamiast zwrotu pieniędzy KLIENT, po wcześniejszych ustaleniach z LYFE, może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji ZAMÓWIENIA.3.
 3. Podczas składania ZAMÓWIENIA, w celu prawidłowej realizacji USŁUGI przez LYFE, KLIENT zobowiązany jest poinformować LYFE o wszelkich towarzyszących mu dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów
 4. KLIENT zobowiązany jest również do bieżącego informowania LYFE o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wybór KALORYCZNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO lub KALORYCZNOŚCI SOKÓW OCZYSZCZAJĄCYCH przez KLIENTA oraz jej prawidłową, nie zagrażającą życiu lub zdrowiu KLIENTA realizację przez LYFE, w tym w szczególności:
 5. chorobach istniejących oraz przebytych;
 6. nadciśnienia tętniczego;
 7. cukrzycy;
 8. nietolerancji laktozy;
 9. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 10. w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 11. pozostałych alergiach pokarmowych.

 12. LYFE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu realizacji USŁUGI w przypadku zatajenia przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych w punkcie 8 powyżej.

3.§ DOSTAWA

 1. LYFE dostarcza USŁUGĘ w dni robocze, tj. od poniedziału do piątku oraz w soboty „na dwa dni”, tj. KLIENT składając ZAMÓWIENIE obejmujące dostawę USŁUGI w weekendy, w sobotę otrzymuje odpowiednio 2 zestawy CATERINGU DIETETYCZNEGO lub 2 zestawy SOKÓW OCZYSZCZAJĄCYCH (na sobotę i na niedzielę).
 2. LYFE dostarcza USŁUGĘ w wybranym przez KLIENTA przedziale czasowym w godzinach od 4.00 (rano) – 10.00 (rano).
 3. Dostawa USŁUGI obywa się na wskazany przez KLIENTA ADRES.

4.§ ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Na warunkach określonych poniżej KLIENT jest uprawiony do dokonania zmian w złożonym ZAMÓWIENIU obejmujących: zmianę terminu dostawy, zmianę ADRESU dostawy, zmianę godziny dostawy lub zmianę KALORYCZNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO.
 2. Zamiar dokonania każdej ze zmian KLIENT zobowiązany jest zgłosić LYFE mailowo na adres odpowiadający poszczególnym miastom:
 3. POZNAŃ: catering.poznan@lyfe.pl
 4. WROCŁAW: catering.poznan@lyfe.pl
 5. WARSZAWA: catering.warszawa@lyfe.pl

każdorazowo nie później niż na 48 h przed dniem zaistnienia zmiany.

 1. Niezależnie od postanowień pkt 2 powyżej, KLIENT ma możliwość samodzielnego dokonania zmiany terminu dostawy, ADRESU dostawy oraz godziny dostawy za pośrednictwem KONTA KLIENTA.
 2. W każdym przypadku, KLIENT zobowiązany jest do uregulowania należności, która powstała w wyniku dokonania przez KLINETA zmiany, w tym np. w przypadku zmiany KALORYCZNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO zgodnie z CENNIKIEM.
 3. W przypadku dokonywania przez KLIENTA zmiany terminu dostawy (zawieszenia dostawy USŁUGI w określonym dniu/dniach), KLIENT ma możliwość ich wykorzystania w wybranym przez siebie terminie, w ciągu 2 miesięcy licząc od zawieszonej dostawy USŁUGI. W przypadku, gdy KLIENT nie zrealizuje zawieszone dostawy USŁUGI w ww. terminie, KLIENT nie będzie upoważniony do żądania od LYFE zwrotu pieniędzy.
 4. Zmiany dokonane przez KLIENTA niezgodnie z postanowieniami niniejszego REGULAMINU nie zostaną przez LYFE uwzględnione. W takim przypadku LYFE nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

5.§ CENY USŁUG

 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez LYFE bezpłatnie.
 2. LYFE oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY za dodatkowym wynagrodzeniem, z tym jednak zastrzeżeniem iż w takiej sytuacji celem uzyskania informacji o kosztach dostawy uprzejmie prosimy przed złożeniem ZAMÓWIENIA o bezpośredni (telefoniczny lub mailowy) kontakt z przedstawicielem LYFE z najbliższego miasta :
 3. POZNAŃ: + 48 501 110 077 lub catering.poznan@lyfe.pl
 4. WROCŁAW: + 48 531 110 094 lub catering.wroclaw@lyfe.pl
 5. WARSZAWA: + 48 577 170 522 lub catering.warszawa@lyfe.pl
 6. Wszystkie ceny podane przez LYFE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Szczegółowy cennik USŁUG zamieszczony jest na WWW.LYFE.PL w zakładce „Oferta”, jako „Cennik” i obowiązuje dla wszystkich ZAMÓWIEŃ bez względu na sposób ich złożenia.
 8. KLIENT składając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem KONTA KLIENTA na WWW.LYFE.PL informowany jest jeszcze przed jego złożeniem o jego koszcie całkowitym.

6.§ ZESTAW TESTOWY CATERINGU DIETETYCZNEGO

 1. LYFE umożliwia każdemu nowemu KLIENTOWI możliwość wypróbowania CATERINGU DIETETYCZNEGO poprzez jednorazowe złożenie ZAMÓWIENIA obejmującego jednodniową dostawę w specjalnej, obniżonej cenie zgodnej z cennikiem zamieszczonym na WWW.LYFE.PL w zakładce „Cennik”, tj. ZESTAW TESTOWY.

7.§ METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE, bez względu na sposób jego złożenia może zostać opłacone przez KLIENTA w następujący, przez niego wybrany, sposób:
 2. za pośrednictwem systemu płatności on-line znajdującego się na WWW.LYFE.PL;
 3. przelewem na rachunek bankowy LYFE wskazany w potwierdzeniu złożenia ZAMÓWIENIA;
 4. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera w 1 (pierwszym) dniu realizacji USŁUGI.
 5. LYFE uprawniona jest do wstrzymania realizacji ZAMÓWIENIA, które nie zostało w 100% opłacone przez KLIENTA.

8.§ PŁATNOŚCI ON-LINE

LYFE informuje, iż system płatności on-line znajdujący się na WWW.LYFE.PL obsługiwany jest przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6/A3 (KRS: 227278).

9.§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu ZAMÓWIENIA dane osobowe KLIENTA umieszczane są w bazie danych LYFE. Administratorem danych jest LYFE. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926, ze zm.).
 2. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. LYFE zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji ZAMÓWIENIA na wykonanie USŁUGI przez LYFE.
 3. Dane osobowe KLIENTA umieszczone w bazie danych LYFE nie są w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

10.§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają i nie mają na celu ograniczać żadnych praw KLIENTA będącego konsumentem, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi KLIENTOWI będącemu konsumentem uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany treści REGULAMINU wynikających w szczególności ze: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia REGULAMINU, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na warunki i realizację USŁUGI, LYFE zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez KLIENTA przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych ZAMÓWIEŃ, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał REGULAMIN obowiązujący w chwili zawarcia umowy.


REGULAMIN PROMOCJI "DWIE DIETY JEDEN ADRES"

 1. Zamawiając dwie dowolne diety cateringu dietetycznego pod jeden adres dostawy otrzymujesz 5% zniżki od naszego stałego cennika znajdującego się na stronie LYFE
 2. Promocja nie obejmuje zniżki na diety testowe
 3. Promocja obowiązuje do odwołania od dnia 16.09.2016 r.
 4. Promocja dotyczy wszystkich miast do, których dostarczany jest catering dietetyczny przez LYFE.LYFE korzysta z plików cookies aby poprawić komunikatywność na naszej stronie i pozwolić Tobie na korzystanie ze wszystkich jej funkcjonalności. W ten sposób jesteśmy w stanie dopasować prezentowane treści do Twoich indywidualnych potrzeb oraz zrozumieć co możemy zrobić by korzystanie ze strony było dla Ciebie przyjemniejsze i prostsze. Dowiedz się więcej i włącz obsługę wszystkich plików cookies klikając TUTAJ. Korzystając ze Strony LYFE wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności. ×
Ustawienia plików cookies
Jakie cookies chcesz zaakceptować?
Marketingowe Cookies
Pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych dostosowanych do Twoich zainteresowań dzięki którym reklamy zarówno na tej stronie jak i poza nią są zgodne z Twoimi preferencjami. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie zawartości stron internetowych Serwisu niedostosowanych do Twoich zainteresowań. Korzystanie z Serwisu może być wówczas mniej zoptymalizowane.
Funkcjonalne pliki cookie
Są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Wydajnościowe pliki cookie
Te pliki cookies, umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony, pomagają nam udoskonalać witrynę. Dzięki tym plikom często mamy możliwość szybszego przetworzenia Twojego żądania oraz możemy zapamiętać Twoje ustawienia. Wyłączenie tych plików może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu treści i spowolnione działanie strony.
Niezbędne pliki cookie
Pliki niezbędne w celu prawidłowego działania naszej strony, w tym np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania oraz zapewniające bezpieczeństwo, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na naszej stronie. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Instagram